VIGTIG NYT FRA HITLOGEN

HITLOGEN konceptet ændres pr 1. april 2018.

Siden 2008 har konceptet været, at en central noderedaktion kontinuerligt har udbygget nodedatabasen, mens en teknisk support har holdt hjemmesiden opdateret. Konceptet har været finansieret via donationer fra brugerne.

Pr. 1. april 2018 ophører Hitlogen.dk, hvorefter hjemmesiden ikke længere vil eksistere. Hvis du som bruger af Hitlogen har et aktivt klippekort, kan dette bruges inden den 1. april 2018. Herefter vil klippekort være ugyldige. Aktive klippekort vil ikke blive refunderet.

Fremadrettet vil Hitlogen findes på Facebook i en Facebookgruppe. Gruppen hedder Hitlogen og kan findes her: http://www.facebook.com/groups/hitlogen. Gruppen er lukket, og medlemmer skal godkendes af en administrator for at deltage. Konceptet fremadrettet ændres på to væsentlige områder:

1. Den centrale noderedaktion erstattes af et mere brugerbaseret koncept, hvor alle medlemmer af gruppen kan dele noder.

2. Klippekortordningen ophører.

Ved brug af Facebook som teknisk platform forsvinder desværre nogle af de lækre funktioner på Hitlogen, fx den rige søgefunktionalitet og den specialdesignede database samt -layout. Til gengæld vil tilgængeligheden for de fleste øges, idet mange brugere i dag har Facebook på deres telefoner, tablets osv og dermed vil have særlig let adgang til materiale i den nye Facebookgruppe.

Hvis du ønsker at være medlem af den nye Facebookgruppe, skal du være velkommen. Samtlige eksisterende logebrødre og -søstre vil blive accepteret som medlemmer af gruppen.

Den nye Facebookgruppe er aktiv fra den 13. november. Nye hits vil fra den 13. november blive publiceret i Facebookgruppen. Eksisterende noder fra Hitlogen.dk vil - som tiden går - givetvis blive uploadet til Facebookgruppen af diverse noderedaktører.

Vi vil benytte lejligheden til at takke alle logebrødre og -søstre for 9 gode år med Hitlogen. Ser frem til mange flere år med gensidig musikalsk inspiration.

Med musikalske hilsener

Paul Marcmann & Søren Weiss